Tolga ŞEN Kişisel Web Sitesi Menu

Yazı Linki:

Swift Değişkenler ve Sabitler

Değişkenler (variable), programlamada en çok kullanılan ve büyük önem taşıyan veri tutuculardır. Kullanıcıdan alınan değerleri veya yazdığımız kodların çalışması ile ilgili istediğimiz değerleri tutarlar. Değişkene atanan değer, kodlama içerisinde istediğimiz zaman değiştirilebilir. Yani bir değişkene sınırsız yeni değerler atanabilir. Yeni değer atandığında ise eski değer kaybolur. Değer olarak adlandırdığımız ise veri tipleridir. (String, Integer, Boolean vs.)

Sabitler (constant) için ise değişkenlerden farkı değer 1 kez atanır ve bir daha kesinlikle değiştirilemez. Eğer atadığınız değeri 1 kez kullanacaksanız hafıza yönetimi ve performans açısından sabit kullanmanız önemlidir.

Değişkenlere ve sabitlere farklı türden veri tipleri atanabilir. Temel olarak en çok kullanılan veri tipleri string (yazı), integer (tam sayı), boolean (doğru / yanlış veya evet / hayır)’dır.

Swift dilinde değişken tanımlaması yapılırken var, sabit tanımlaması yapılırken let kullanılır. Sonrasında değişken adı, iki nokta üst üste, değişkenin tipi eşittir atanan değer yazılır. Swift dilinde değişken tipini yazmak zorunlu değildir.

Değişkenler veya sabitler tanımlandığı zaman değer vermek zorunda değiliz. Değerler sonra da atanabilir.

Üstte belirttiğim gibi, değişkenler veya sabitlerin türü her zaman belirtilmek zorunda değildir. Dikkat edilmesi gereken string veri tipleri her zaman tırnak içinde, integer tipleri ise tırnaksız yazılır. Eğer sayıları tırnak içinde yazarsak bunun türü string olacaktır.

Sabitlerin yalnız 1 kez değer aldığını, sonrasında değiştirilemediğini söylemiştik. Eğer değer atadığımız bir sabite tekrar değer atamaya kalkarsak derleyicimiz hata verecektir ve uygulama çökecektir. Zaten Xcode, yazım esnasında bunun sabit olarak değil, değişken olarak yazılması gerektiğini söyleyecektir.

Değişken veya sabit tanımlaması yaparken özel kelimeler kullanılamaz. Bunlar if, else, while, return, func gibi kodlama yaparken kullandığımız kelimelerdir. Fakat ben inatım, illa kullanmak istiyorum derseniz tek tırnak içinde yazabilirsiniz. Smile

Fakat ne kadar inat olursanız olun sayı kullanamazsınız veya sayı ile başlayamazsınız. Bu duruma hiç bir şekilde izin vermiyor Apple. Umarım faydalı olmuştur bu anlatım.. Smile

  • Not: Link geçen yorumları onaylamıyorum. Lütfen spamdan uzak durun.